Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostępność

 

Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej tekstem łatwym do czytania - ETR

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, znajduje się w budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna pod numerem 41 w miejscowości Raba Wyżna.

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK
Kontakt z urzędem.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń do na numer  tel.: 18 267 12 31, 18 506 52 55 lub wyślij fax na numer  +48 18 267 12 31

Numery wewnętrzne telefonów do działów GOPS są dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżbej , tu link:

https://gopsrw.pl/kontakt


Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:

e-puap: /gops_rabawyzna

(ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), ewentualnie na adres e-mail: info@gopsrw.pl oraz gopsrw@ns.onet.pl

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść po schodach w dół od strony skrzyżowania .

  

 

Zdjęcie przedstawia wejście główne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prawej strony budynku Urzędu Gminy.


Można też wejść bezpośrednio wygodnym wejściem dla osób poruszających się na wózkach, dla osób z ograniczoną sprawnością i dla mam z małymi dziećmi od boku budynku (od strony składu budowlanego)

Możesz też poprosić o pomoc pracownika GOPS, dzwonek znajduje się przy wejściu po schodach w dół od strony skrzyżowania .

 


Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej jest Danuta Lemiszka.


Czym zajmujemy się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej?
W Gminnym Ośrodku Pomocu Społecznej realizuje się między innymi takie zadania jak:

Świdczenia z Pomocy Społecznej
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Asystent Rodziny
Przemoc w Rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabie Wyżnej

"Dobry Start"
Rodzina 500+
"Za Życiem"
Karta Dużej Rodziny
Dodatki Mieszkaniowe
Dodatki Energetyczne

Aby załatwić sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym przez osoby ze szczególnymi potrzebami można:
napisać pismo i wysłać je na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna,

Można także przynieść pismo do urzędu na parterze, do okienka dziennika podawczego.
Dziennik podawczy  to miejsce, gdzie można zostawić pisma, podania i dokumenty.
Tutaj możesz wziąć druki, które będą potrzebne do załatwienia spraw w naszym urzędzie.

Pamiętaj, napisz na piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres.
 

 


Jak trafić do dziennika podawczego w urzędzie?
Wchodzisz wejściem głównym  – od strony głównej drogi powiatowej. Możesz też wyjechać z wózkiem.
Gdy wejdziesz do budynku, na wprost znajduje się Sala Obsługi Klienta, tam zobaczysz stanowisko dziennika podawczego.


Toaleta dla osób z ograniczoną sprawnością
Logo toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku i napis WC

W naszym urzędzie jest specjalna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Z GOPS można wyjechać windą.Jeśli przyjedziesz do nas samochodem.
Logo parkingu dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku i litera P.

Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu na parkingu z boku Urzędu.
Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Logo języka migowego. Dwie ręce pokazujące znak migowy.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zamiar skorzystania z tłumacza.
Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
Należy wskazać metodę komunikowania się.
W urzędzie gminy jest też pracownik, który w prostych sprawach potrafi komunikować się językiem migowym.

Można wprowadzic psa asystującego.

Link do Rzecznika praw obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

https://gops_rabawyzna.bip.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/deklaracja-dostepnosci.html

Raport z dostępności