Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą Niebieskie Karty

Utworzono dnia 09.03.2022
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, z siedzibą od adresem:
34-721 Raba Wyżna 41.

Kontakt do Administratora: tel. 18 267 12 31, e-mail: info@gopsrw.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@rodocomp.pl.

  1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  oraz 9 ust. 2 lit. b – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres trwania procedury Niebieskiej Karty, a także po jej zakończeniu  tj. dopóki istnieje obowiązek archiwizacyjny.
  3. Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do danych osobowych; sprostowania danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.