Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kontakt

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej


adres: Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna
tel.: 18 267 12 31, 18 506 52 55
e-mail: info@gopsrw.pl
e-puap: /gops_rabawyzna
bip: https://gops_rabawyzna.bip.gov.pl/


Świadczenia Rodzinne wew. 21, 22 i 23
Pracownicy Socjalni wew. 24 i 25
Asystent Rodziny wew.25
Księgowość wew. 26
Karta Dużej Rodziny wew. 27
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wew. 27
Kierownik wew. 28
Fundusz Alimentacyjny wew. 23

Kierownik przyjmuje w sprawach skarg w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 15.45,

a wprzypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w następny dzień od 12.00 do 14.00