Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Utworzono dnia 22.04.2024

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Głównym celem programu jest wsparcie opiekunów osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego poprzez objęcie osób niepełnosprawnych całodobową, 14-dniową opieką.

Projekt dotyczy 28 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 22 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.

Do udziału w programie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo małopolskie

Realizator Programu – Caritas Archidiecezji Krakowskiej w pierwszej kolejności w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Realizator bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Opieka wytchnieniowa w ramach projektu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zostanie zorganizowana w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 bądź listownie na adres Domu  z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

Link do załączników:

Opieka wytchnieniowa - Caritas Archidiecezji Krakowskiej (krakowcaritas.pl)