Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek dla pracowników socjalnych

Utworzono dnia 03.11.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje celową  na realizację  zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj.na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki  w okresie od  30 maja do 31 grudnia 2021r.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 23251,25 złotych, w tym kwota 18601,00 złotych to dotacja finansowana ze środków budżetu państwa.