Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Utworzono dnia 18.03.2021

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje na dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań m.in.: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  przyznawanie     i wypłacanie zasiłków okresowych,dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Koszt utrzymania ośrodka w rozdziale 85219&2030-Ośrodki pomocy społecznej na 2021 rok wynosi: 1.619.842,00 w tym kwota 113.616,00 złotych to dotacja finansowana ze środków budżetu państwa.