Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego dla mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Utworzono dnia 04.11.2022

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego dla mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi,
w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od momentu wjazdu do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia
w wysokości
40 zł dziennie za osobę.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania
i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL.

WAŻNA INFORMACJA!

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania
i wyżywienia nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku.

Wnioski będą przyjmowane, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41 od 29.04.2022r.  tj. wtorek
w godzinach zgodnie z poniższym  harmonogramem

Poniedziałek - dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy).

Wtorek w godzinach od 8.00 do 15.30.

Środa w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przerwa od godz. 11:00 do godz. 11.15

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 267 12 31
w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 05.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych