Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA w sprawie Dodatku Osłonowego

Utworzono dnia 18.07.2022

INFORMACJA

w sprawie Dodatku Osłonowego

 

 

            Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pok. nr 0-03 i  0-04. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

         Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.