Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Dodatek Osłonowy

Utworzono dnia 04.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że w związku z problemami technicznymi nabór wniosków w wersji papierowej do programu Dodatek Osłonowy będzie realizowany od 11.01.2022. Jednocześnie informujemy że jest możliwość składania wniosków elektronicznych od dnia 05.01.2022 przez system epuap.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Danuta Lemiszka

 

DODATEK OSŁONOWY W GMINIE RABA WYŻNA

 

Od stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej. Dodatek osłonowy – jako nowe świadczenie w 2022 r. – stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).


 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych ,

  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania
i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub online. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 

1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 5 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

2. Tradycyjnie (papierowo) – od 11 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.. w siedzibie GOPS
w Rabie Wyżnej.

 

 

Przyjmowanie wniosków w dni robocze:

Poniedziałek - dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy).

Wtorek – piątek w godzinach od 7.45 do 15.30.

Przerwa od godz. 11:00 do godz. 11.15


 

Terminy składania wniosków:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 267 12 31
w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

ZAŁĄCZNIKI: