Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WSPIERAJ SENIORA - Informacja dla mieszkańców

Utworzono dnia 05.01.2021

Informujemy, że Gmina Raba Wyżna kontynuuje wsparcie w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej , którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, z uwagi na covid-19. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana osobie przed 70 r. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby- z uwagi na epidemię covid 19.  Usługa wsparcia będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach wsparcia wyznaczeni pracownicy mogą pomóc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych , nie wymagających osobistego udziału.

 

Szczegółowe informacje o osobach uprawnionych do skorzystanie ze wsparcia w ramach programu sposobie realizacji programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej – kontakt: 18/26 71 231