Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakup i dostawa laptopów w ramach programu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

Utworzono dnia 01.08.2022

 

29 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa laptopów w ramach programu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

Wykonawcą umowy jest firma F.H.U."HORYZONT" Krzysztof Lech z siedzibą w Gorlicach. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązał się dostarczyć 58 sztuk laptopów.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 144 962,88 zł.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: do 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do 31.10.2022 r.

Sprzęt komputerowy, który zostanie dostarczony do Urzędu Gminy Raba Wyżna będzie sprawdzony oraz zaewidencjonowany. Po wykonaniu tych czynności zostanie on przekazany do rodzin na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania. Sprzęt otrzymają uprawnieni wnioskodawcy tj. członek rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanym PPGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14  Regulaminu Konkursu Grantowego – „Granty PPGR”.  Otrzymany sprzęt jest przeznaczony na realizację zadań związanych  z edukacją dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji PPGR.

Urząd Gminy Raba Wyżna powiadomi uprawnione osoby o terminie i miejscu odbioru sprzętu. 

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1122/2022.