Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 05.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej poszukuje na umowę zlecenia – osoby do
świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – wymiar godzin miesięcznie 160.
Przewidywany okres Zlecenia styczeń-grudzień 2022r. Stawka godzinowa zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa (konkurs ofert -zapytanie ofertowe). Usługi asystenta mogą
świadczyć osoby: posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. osoby posiadające dokument potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, [1] opiekun
osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,
fizjoterapeuta.
Wymagane jest także:
- zaświadczenie o niekaralności;
- pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z
niepełnosprawnością.
Zamawiający zaleca, aby asystent posiadał prawo jazdy kat. B i dysponował samochodem w celu
realizacji przejazdów związanych ze świadczeniem usług, jak również dojazdu do miejsca zamieszkania
Uczestnika .

ZAŁĄCZNIKI: