Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 ”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 ”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu”.

W dniu 25 stycznia 2024 roku została podpisana Umowa Nr 121/OPS/D/2024 z Wojewodą Małopolskim dotycząca dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu”.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży  oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 1)  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2)  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

3)  osobom dorosłym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Gmina Raba Wyżna w roku 2024 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".

Wartość dofinansowania 92.000,00 złotych.

Całkowity koszt zadania 115.000,00 złotych.