Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie jednostek Samorządu Terytorialnego

Wsparcie jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 31 maja 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej podpisał Umowę nr 267/OPS/2022  z Wojewodą Małopolskim dotyczącą otrzymania dotacji celowej na realizację projektu dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej  w obszarze:

1. Projektów socjalnych mających na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin.

2,  Realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznania potrzeb gminy ( zwiększony dostęp do usług świadczonych przez specjalistów: psychologa, prawnika, terapeutę).

3. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 50.510,00 złotych, w tym kwota 40.350,00 złotych to dotacja finansowana ze środków budżetu państwa.