Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

BAZA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

(stan na czerwiec 2021r.)

L.p.

Powiat prowadzący

Nazwa placówki

Adres placówki

Telefon / Fax

Adres E-mail

1.

Bocheński

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Karolina 14 D

32-700 Bochnia

tel. 14 611 28 92 - całodobowy

fax 14 611 28 93

oik.bochnia@op.pl

2.

Chrzanowski

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3

32-500 Chrzanów

tel./fax 32 646 71 85                                                tel. 32 646 71 88                                       

poik.chrzanow@.wp.pl  interwencja.poik@gmail.com                             

3.

Kraków Miasto

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Radziwiłłowska 8 b

31-026 Kraków

tel. 12 421 92 82 - całodobowy

tel. 12 421 82 42

fax 12 421 69 76

oikkrakow@wp.pl

sekretariat@oik.krakow.pl

4.

Myślenicki

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5

32-400 Myślenice

 

tel./fax 12 271 04 29

kom. 510 132 396 – całodobowy     

kom. 506 318 838 - całodobowy

kontakt@interwencjamyslenicki.pl,

oikip@interwencjamyslenicki.pl

5.

Tarnów Miasto

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar

Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1

33-100 Tarnów

 

tel./fax 14 655 66 59

tel./fax 14 655 36 36 - całodobowy

kom. 500 583 047 - całodobowy

toikiwop@oik.tarnow.pl  oiktarnow@op.pl

 

6.

Tatrzański

 

 

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

ul. Makuszyńskiego 9

34-500 Zakopane

tel./fax 18 206 44 54                    18 307 09 50 - całodobowy

kom. 531 332 394 - interwencyjny

oik.zakopane@op.pl

7.

Wadowicki

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Radoczy

 

ul. Dworska 9

34-100 Radocza

tel. 33 873 10 01

fax 33 876 14 66

kontakt@oikradocza.pl

sekretariat@oikradocza.pl

dyrektor@oikradocza.pl

 

8

Brzeski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piastowska 2B   32-800 Brzesko

tel. 14 663 00 31

fax 14 674 00 30    kom. 534 706 935 całodobowy 

oikbrzesko@op.pl

kierownikoik@pcprbrzesko.pl

pcpr@pcprbrzesko.pl

9.

Gorlicki

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Słoneczna 7

38-300 Gorlice

tel. 18 352 51 01

kom. 511 469 305 - całodobowy

goik@pcpr.gorlice.pl

sekretariat@pcpr.gorlice.pl

10

Nowy Sącz Miasto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Tarnowska 28

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 449 04 91

18 449 04 94 - całodobowy

 

oik@mops.nowysacz.pl

oik.mops@nowysacz.pl

11.

Oświęcimski

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Dąbrowskiego 139

32-600 Oświęcim

tel./fax 33 476 01 03

kom. 510 374 573

 

wsparcie@akcja.pl

12.

Proszowicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

tel. 12 386 29 60

kom. 517 847 661

fax   12 386 22 24

kom. 604 931 160 -całodobowy

pcpr@pcpr.proszowice.pl

13.

Tarnowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Jagiellońska 17

32-830 Wojnicz

tel. 14 650 13 92

kom. 512 259 253

pcpr.poik@powiat.tarnow.pl

14.

Wielicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Niepołomska 26G

32-020 Wieliczka

tel. 12 278 20 00

kom. 730 201 771

 

oik@pcpr-wieliczka.pl

 

wykaz podmiotów

REALIZUJĄCYCH PROGRAMY

KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH pRZEMOC W rODZINIE

(stan na  czerwiec 2021 r.)

 

 L.p.

Powiat

Adres realizatora

Telefon

Fax

E-mail

Dyrektor

1.

bocheński

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 ul. Karolina 14 D

32-700 Bochnia

 

14 611 28 92

 

14 611 28 93

 

oik.bochnia@op.pl

Adam Pawulski

2.

brzeski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 2B

32-800 Brzesko

14 663 00 31

14 674 00 30

 

 

pcpr@pcprbrzesko.pl

Stanisław Lambert

3.

chrzanowski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

32 624 11 30

32 624 11 31

pcpr@powiat-chrzanowski.pl

Jolanta Szynowska

4.

dąbrowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 1A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

14 642 44 15

14 642 44 15

pcprdt@interia.pl

Agnieszka Anioł-Głuszek

5.

krakowski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

12 423 95 64

12 423 47 84

pcpr@powiat.krakow.pl

 

Grażyna Tajs-Zielińska

6.

limanowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

18 337 58 26

18 333 78 26

pcpr@powiat.limanowski.pl

Monika Nawalaniec

7.

myślenicki

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

ul. Kazimierza Wielkiego 5

32-400 Myślenice

12 271 04 29

12 271 04 29

kontakt@interwencjamyslenicki.pl,

pikip@interwencjamyslenicki.pl

Sylwia Michalec-Jękot

8.

nowotarski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szaflarska 39

34-400 Nowy Targ

 

18 266 42 07

18 264 08 07

18 264 08 07

pcpr@nowotarski.pl

Aneta Wójcik

9.

olkuski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 21

32-300 Olkusz

32 643 39 41

32 641 32 92

32 643 39 41

pcprolkusz@wp.pl

Anna Curyło-Rzepka

10.

proszowicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

12 386 29 60

12 445 33 18

12 386 22 24

pcpr@pcpr.proszowice.pl

Marzena Leja-Kwiecień

11.

suski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościelna 5B

34-200 Sucha Beskidzka

 

33 874 40 31

33 874 34 86    33 874 02 99

33 874 40 31

info@pcpr.suchabeskidzka.pl

Krzysztof Cieżak

12.

tarnowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Urszulańska 19

33-100 Tarnów

 

14 621 56 83

 

14 688 91 22

 

pcpr@powiat.tarnow.pl

Anna Górska

13.

wadowicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul Dworska 7

34-100 Radocza

 

33 870 90 00

 

 

33 873 10 01

33 870 90 10

 

 

 

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

 

kontakt@oik-radocza.pl

dyrektor@oik-radocza.pl

 

Barbara Pindel-Polaszek

 

Dominika Wojtysiak

 

14.

Miasto Kraków

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8B

31-026 Kraków

12 421 82 42

12 421 92 82 - całodobowy

12 421 69 76

sekretariat@oik.krakow.pl

 

p.o. Małgorzata Łyżwińska-Kustra

 

15.

Miasto Tarnów

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar

Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1

33-101 Tarnów

14 655 36 36

14 655 66 59

500 583 047

14 655 66 59

 

toikiwop@oik.tarnow.pl

 

Dorota Bogusz

Nie realizują:

  1. Powiat gorlicki
  2. Powiat miechowski
  3. Powiat nowosądecki
  4. Powiat oświęcimski
  5. Powiat tatrzański
  6. Powiat wielicki
  7. Miasto Nowy Sącz

 

wykaz podmiotów REALIZUJĄCYCH PROGRAMY

Psychologiczno-terapełtyczne DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

(stan na  czerwiec 2021 r.)

 

 L.p.

Powiat

Adres realizatora

Telefon

Fax

E-mail

Dyrektor

 

1.

brzeski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piastowska 2B

32-800 Brzesko

14 663 00 31

14 674 00 30

 

 

pcpr@pcprbrzesko.pl

Stanisław Lambert

 

2.

chrzanowski

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

 

32 624 11 30

32 624 11 30

pcpr@powiat-chrzanowski.pl

Jolanta Szynowska

 

3.

myślenicki

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

ul. Kazimierza Wielkiego 5

32-400 Myślenice

12 271 04 29

12 271 04 29

kontakt@interwencjamyslenicki.pl,

pikip@interwencjamyslenicki.pl

Sylwia Michalec-Jękot

 

4.

suski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                               ul. Kościelna 5B                                     34-200 Sucha Beskidzka

33 874 40 31     33 874 34 86     33 874 02 99

33 874 40 31

inf@pcpr.suchabeskidzka.pl

Krzysztof Cieżak

5.

tarnowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Urszulańska 19

33-100 Tarnów

14 621 56 83

 

14 688 91 22

 

pcpr@powiat.tarnow.pl

Anna Górska

6.

wadowicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                         ul. Mickiewicza 15                     34-100 Wadowice

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul Dworska 7

34-100 Radocza

33 870 90 00

 

33 873 10 01

33 870 90 11

 

 

 

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

 

 

kontakt@oik-radocza.pl

dyrektor@oik-radocza.pl

 

Barbara Pindel-Polaszek

 

 

Dominika Wojtysiak

 

 

wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia

 Ofiar Przemocy w rodzinie

(stan na czerwiec 2021 r.)

L.p.

Powiat/podmiot

prowadzący

Nazwa placówki

Adres placówki

Telefon / Fax

Adres E-mail

1.

Miasto Kraków     Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46           31-964 Kraków

tel. 12 425 81 70

fax.12 644 45 05

oodp.krakowiakow@caritas.pl

2.

Miasto Tarnów

 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar

Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1

33-101 Tarnów

tel. 14 655 36 36

        500 583 047

tel./fax 14 655 66 59

 

oiktarnow@op.pl

osrodek-wsparcia@oik.tarnow.pl

3.

Powiat Tatrzański

 

 

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

ul. Makuszyńskiego 9

34-500 Zakopane

tel. 18 206 44 54

       18 307 09 50

  kom. 531 332 394

oik.zakopane@op.pl

ZAŁĄCZNIKI: