Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niebieska karta - wzór, procedura.

Utworzono dnia 13.12.2019

Czym jest niebieska karta, kto ją zakłada i kiedy. Jakie są zasady wydawania, procedura, formularze i wzór niebieskiej karty? Kiedy się ją zakłada?

 

Najwięcej niebieskich kart zakładają policjanci.

Bo to my najczęściej jesteśmy świadkami domowej przemocy lub ją podejrzewamy w czasie naszych interwencji – mówi Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji.
 

Co to jest niebieska karta?

Tak zwana niebieska karta to dokument, który jest informacją o tym, że w rodzinie dochodzi do przemocy i początkiem procedury wyjścia z tej sytuacji. Założenie jej nie jest jednak tym samym, co złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie: bicia lub znęcania się, itp. To regulują przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Kto zakłada niebieską kartę?

Procedura założenia niebieskiej karty nie jest skomplikowana. Może ją rozpocząć nie tylko policja, ale również ośrodki pomocy społecznej, służby zdrowia, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. O założenie niebieskiej karty może też starać się szkoła.  Z danych ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji sprzed kilku lat wynika, że to jednak policja najczęściej inicjuje procedurę założenia niebieskiej karty.

Kiedy zakłada się niebieską kartę?

Przedstawiciele wcześniej wymienionych instytucji zakładają niebieska kartę, gdy sami w czasie czynności służbowych lub zawodowych stwierdzą, że w tej rodzinie dochodzi do stosowania przemocy wobec członków rodziny. Mogą to też zrobić w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez inne osoby będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury niebieskiej karty przez policję i inne upoważnione instytucje następuje poprzez sporządzenie formularza „A” tego dokumentu. Wypełniony formularz niebieskiej karty przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w każdej gminie, który skupia i koordynuje działaniami przedstawicieli różnych służb i instytucji, zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wyjaśnia Wioletta Dąbrowska. - W 2017 roku policjanci z powiatu toruńskiego sporządzili 314 formularzy „A” niebieskiej karty i przekazali je zespołom interdyscyplinarnym.
 

Jakie są wzory formularzy niebieskiej karty?

Niebieska karta składa się z kilku formularzy. Oprócz wspomnianego formularza „A” jest też kilka innych części.

Formularz „B” wypełnia ta osoba, która jest ofiarą takiej przemocy. Gdy jest to dziecko, to pojawia się pewien problem, bo powinno się to robić w obecności matki lub ojca. A gdy to właśnie oni podejrzewani są o przemoc, muszą być wykluczeni. Wtedy przy takiej czynności powinna być inna pełnoletnia osoba najbliższa dziecku. Ideałem byłoby też, aby takie czynności były prowadzone w obecności psychologa.

Z kolei formularzem „C” niebieskiej karty zajmują się członkowie zespołu interdyscyplinarnego i najlepiej gdyby wypełniali go razem z osobą, która jest bita lub ktoś nad nią znęca. Ale nie ma ona obowiązku stawienia się na spotkanie. Gdy jednak nie przyjdzie, nie wstrzymuje to prac zespołu. Trwają one również, gdy na wezwanie nie stawi się osoba podejrzewana o stosowanie takiej przemocy. Jej dotyczy natomiast wzór formularza D niebieskiej karty i ideałem byłoby, gdyby był wypełniany przez komisję razem z taką osobą.

Jak działa niebieska karta, jak jest procedura i jak wyglądają wzory formularzy określa rozporządzenie Rady Ministrów „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)