Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodziny Wspierające

RODZINY WSPIERAJĄCE

            Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą pomagać i być wsparciem rodzin, które
z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ

                        w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.

             O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.nr 149, poz 887 z późn.zm.)

 

Zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wsparciu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wsparcie tych rodzin polegać będzie na przyjęciu na siebie roli rodziny wspierającej.

 

Do zadań rodziny wspierającej nie należy wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są bardzo różne i zależne są od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

 

POMOC MOŻE DOTYCZYĆ:

  • wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,
  • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
  • organizacji czasu wolnego dla rodziny,
  • pomoc w nauce,
  • pomoc w racjonalnym prowadzeniu budżetu domowego,
  • wskazówek właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywana jest umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej na piśmie w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju nr 0-05.

 

ZAŁĄCZNIKI: