Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Raba Wyżna otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Gmina Raba Wyżna otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „ Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania: 18.11.2022 roku,
  • zakończenie zadania: 31.12.2022 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2022 roku, rozumiane jako   zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW Funduszu Pracy OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Nazwa zadania: Program Asystent Rodziny na rok 2022.

Kwota dofinansowania: 3000 tys. zł

Kwota wykorzystana dofinansowania: 2600 tys. zł

Wkład własny: 6111,39 zł

Całkowita Kwota: 8711,39 zł