Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

Pomoc żywnościowa 2023- nowe kryteria

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w związku ze zmianą od 15 maja 2023 r. kwot kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej  kwalifikują się aktualnie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 235% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych oraz umożliwienie udziału w działaniach towarzyszących, które mają formę bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego żywienia, zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

W 2023 roku w ramach kolejnego Podprogramu PO PŻ zaplanowano wydawanie następujących produktów żywnościowych: cukier, makaron, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe i konserwa mięsna (szynka drobiowa).

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach aktualnie realizowanego Podprogramu PO PŻ jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Na terenie Gminy Raba Wyżna żywność jest dystrybuowana przez organizację partnerską Banku Żywności Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).