Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy i Projekty finansowane z budżetu państwa

AKTUALNOŚCI:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Utworzono dnia 29.03.2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

czytaj dalej... na temat: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Utworzono dnia 25.03.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje na dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań m.in.: opracowanie i realizacja gminnej...

czytaj dalej... na temat: Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Utworzono dnia 10.03.2022
Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 roku Gminie Raba Wyżna środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 73.970,08 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 08/100)...
czytaj dalej... na temat: Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wsparcie jednostek Samorządu Terytorialnego

Utworzono dnia 09.03.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje celową  na realizację projektu dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Celem...
czytaj dalej... na temat: Wsparcie jednostek Samorządu Terytorialnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023”.

Utworzono dnia 09.03.2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej   realizuje   program „ Posiłek w szkole  i w domu  na lata 2019-2023”.    W dniu 15 września został podpisany Aneks nr 2/2021 do umowy nr 1/2021 z 12 stycznia 2021 roku z...

czytaj dalej... na temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Utworzono dnia 09.03.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej   realizuje   program „ Posiłek  w szkole       i    w domu  na lata 2019-2023”.    W dniu 25 stycznia 2022 roku została podpisana Umowa nr...
czytaj dalej... na temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.