Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dotyczy: Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Utworzono dnia 09.10.2023

 

Informuję, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie

wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do
końca 2029 roku.
FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).
Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym
podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im
udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach
towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235%
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej
jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za
kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy
społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

 

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społęcznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027