Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – zmiany od 1 lipca 2022 roku

Utworzono dnia 11.07.2022

Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – zmiany od 1 lipca 2022 roku

Informuje się, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383)

Zmiany przepisów obejmują regulacje dotyczące terminów składania wniosków:

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU BEZ NUMERU PESEL

Do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujace okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

ROZLICZENIE WNIOSKÓW ZA OKRES POBYTU DO 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 r. składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.: , np. w okresie od 24.02. do 30.06- wniosek należy złożyć do 31 lipca.

BIEŻĄCE ROZLICZENIE – ZA OKRES OD 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, np.za okres pobytu od 2 lipca do 5 lipca- wniosek należy złożyć do
5 sierpnia, np. za okres pobytu od 6 lipca do 15 sierpnia- wniosek należy złożyć do 15 września

WNIOSKI ZŁOŻONE Z UCHYBIENIEM TYCH TERMINÓW POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA