Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023, który jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Utworzono dnia 13.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023, który jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz pomoc osobom dorosłym w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Koszt programu na 2021r. wynosi 92.938,00 w tym kwota 74.350,00- złotych to dotacja finansowana ze środków budżetu państwa.