Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZYPOMINAMY WNIOSKI NA DODATEK OSŁONOWY 2024 MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 KWIETNIA 2024R.

Utworzono dnia 05.04.2024

                Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że wnioski o dodatek osłonowy będą wydawane i  przyjmowane od 30.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

- tradycyjnie (papierowo) – osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Poniedziałek - dzień bez stron

Wtorek od 8.00 do 15.30

Środa - Piętek od 8.00 do 14.00

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

​*Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju źródła ogrzewania.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


 

UWAGA: Prosimy o prawidłowe wypełnianie druku wniosku oraz wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej, na który będzie wysłana informacja  o przyznaniu dodatku osłonowego.