Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W szkole podstawowej specjalnej w Rabce - Zdroju trwa rekrutacja dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Utworzono dnia 20.03.2024

W szkole podstawowej specjalnej w Rabce - Zdroju trwa rekrutacja dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tzn. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami np. ruchową, neurologiczną, wzrokową, autyzm, afazja .

Celem działalności szkoły podstawowej specjalnej jest wszechstronny rozwój ucznia niepełnosprawnego poprzez edukację, rehabilitację i wychowanie. W osiągnięciu tego celu pomaga wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji klasy i pracownie terapeutyczne dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniowie w szkole są objęci zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi takimi jak: logopedia, rehabilitacja ruchowa, terapia widzenia, orientacja przestrzenna. W szkole nauczyciele i wychowawcy starają się przygotować uczniów do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz rozwijać ich zdolności, talenty i zainteresowania. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska lokalnego poprzez udział w różnych uroczystościach kulturalnych i religijnych, spotkaniach integracyjnych. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach artystycznych, spartakiadach sportowych i wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne i rekreacyjne. Serdecznie zapraszamy do naszej kameralnej szkoły – jest bezpieczna i ukierunkowana na rozwój ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną .

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Oferta edukacyjna
    Utworzono dnia 20.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych